Dansk-Skånsk Tidsskrift

Her kan du se, hvad tidsskriftet indeholder.

›› Nr. 4 november 2013
Nr. 3 august 2013

›› Nr 2 maj 2013
›› Nr 1 februar 2013
›› Nr 4 november 2012

›› Nr 4 november 2008
›› Nr 3 august 2008
›› Nr 2 maj 2008
›› Nr 1 februar 2008
›› Nr 4 november 2007
›› Nr 3 august 2007
›› Nr 2 maj 2007
›› Nr 1 februar 2007
›› Nr 4 november 2006
›› Nr 3 august 2006
›› Nr 2 maj 2006
›› Nr 1 februar 2006
›› Nr 4 november 2005
›› Nr 3 august 2005
›› Nr 2 maj 2005
›› Nr 1 februar 2005
›› Nr 4 november 2004
›› Nr 3 august 2004
›› Nr 2 maj 2004
›› Nr 1 februar 2004
›› Nr 4 november 2003
›› Nr 3 august 2003
›› Nr 2 maj 2003
›› Nr 1 februar 2003
›› Nr 4 november 2002
›› Nr 3 august 2002
›› Nr 2 maj 2002
›› Nr 1 februar 2002Dansk-Skånsk Tidsskrifts opgave er at belyse regionsudviklingen omkring Øresund i fortid som nutid. 

Tidsskriftet (fire numre pr. år) og medlemskab af foreningen opnås ved indsætning af 150 kr. (henholdsvis danske og svenske) på vor danske og svenske girokonto. Ønsker man alene at holde tidsskriftet bedes dette påført. Enkeltnumre kan købes hos formanden for kr. 25 + porto.

Opsætning:
Bibliotekar Henning Bussenius-Larsen,  Sorøparken 8, 3. tv., 4180 Sorø.

E-post: redaktion@danskskaanskforening.dk (Artikelforslag, debatindlæg mm. modtages gerne!)

Chart.dk