Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 3 august 2003

Af indholdet:

›› Få gang i Øresundsregionen
›› Øresund Event ør af succesen!
›› "Danmarks besiddelser i Sverige"
›› Friskytterne under Skånske Krig
›› Fire skånske runesten og et slag ved Uppsala
›› Bogomtale: Danske borge i Skåne
›› Bogomtale: Forsvenskningens nationalpolitiske grundlag
›› Bogomtale: Middelalderens nationalbevidsthed
›› Foredrag om Skånes herregårde
›› Travetur på Sønderås
›› Tur til Lunds historiske Museum m.m.

Chart.dk