Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 3 august 2012

Af indholdet:

• Nationalitet contra Separatisme og om Saar
• Bestyrelsen per 2. juni 2012
• Bogomtale: Det medeltida Skåne
• Generalforsamlingen 18. marts 2012
• Kort om bestyrelsesmødet 2. juni 2012
• Årsregnskabet 2011
• Bustur til Vestskåne 22. september 2012
• Tur til julemarked i Lybæk 7. december 2012

Dette blad kan læses i sin helhed som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk