Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 2 maj 2013

Af indholdet:

›› Øresundsregionens Skæbne
›› På historisk rundrejse i Skåne, Den dansk-svenske historie, foredrag (på tryk) af Jesper Asmussen
›› Referat fra generalforsamling, den 10. marts 2013

›› Beskrivelse af bustur den 26. maj til Syd-Halland
›› Mindeord over bestyrelsesmedlem Karl-Erik Weggerup

 

Dette blad kan læses i sin helhed som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk