Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 4 november 2012

Af indholdet:

Erobring af gammelt dansk land (af Jørgen Brandt)
• Hviderups Hospital trues af nedrivning
• Anna Thygesdatter Brahe
• På rundrejse i Skåne (af Jesper Asmussen)
• Vrøvlesiden: Men Tycho Brahe var jo også dansk
• Forvirring i Jemteland. Trøndelag
• Weggerup gifter sig

Dette blad kan læses i sin helhed som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk