Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 4 november 2013

Af indholdet:

›› Leder: Tankar om Skåne och Danmark
›› Festtale af Karl-Erik Weggerup
›› Snaphøner - heltinder i livets tjeneste
›› Historien om Torup 
›› Skånsk julemøde og julefrokost i Helsingør