Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 2 maj 2015

Af indholdet:

• Skånedag
• Greater Copenhagen – nu med Skåne
• Færre flytninger over Øresund
• Slut med Dannebrog 16. april
• Valdemarsdag 15. juni 2015
• Bustur til Midtskåne
• Generalforsamlingen 15. marts 2015
• Bestyrelsen 2015

Dette blad kan læses som pdf-fil her.

redaktion@danskskaanskforening.dk