Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 4 november 2018

Af indholdet:

• Skandinavismen
• Stig Wørmer: Er der et skånsk sprog?
• Göran Hansson: Min framtidslista. Rädda de skånska orden
• Nyt fra Skåne november 2018
• Vandaas, Wandås
• Skånsk julefrokost i Helsingør 2018
• Bustur til julemarked i Lübeck 5. dec. 2018

Dette blad kan læses i sin helhed som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk