Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 1 februar 2019

Af indholdet:

• Bogomtale (Arild Kierkegaard: National identitet)
• Er der et skånsk sprog? (Jan Katlev)
• Boganmeldelse (Lars Christensen: Svenskekrigene 1657-60)
• Mindeord (dr.phil. Ebbe Gert Rasmussen)
• Nyt fra Skåne
• Dannebrog fejres – også i Estland
• Generalforsamling 2019
• Højtideligheden i Kongeporten 11. februar

Dette blad kan læses i sin helhed som pdf-fil her.

redaktion@danskskaanskforening.dk