Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 4 november 2009

Af indholdet:

Temanummer om Slaget ved Nyborg 14. november 1659
• Jørgen Brandt: Det lille Danmark og meritokratiet
• Niels Henrik Jessen: Da svensken blev sat schack-mat
• Danske historiefortællere om det store slag
• Bustur til Nyborg 14.11.2009

Dette blad kan læses i sin helhed som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk