Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 1 februar 2003

Af indholdet:

›› Da Sydslesvig gav Skåne en fane
›› Sunesen og Dannebrog
›› Uenighed om skånsk historie – endnu engang
›› På spetzen!
›› Jemtland og Herjedalen – gamle norske landskaber
›› Fastessons digt om Jemtlands befrielse
›› Skånes stednavne – fra dansk rigssprog til svenske former
›› Anmeldelse af Sten Skansjös Skånes historia
›› Anmeldelse af Claes Göran Isacsons Skånska kriget
›› På spetzen!
›› Generalforsamling med foredrag af Ingrid Dora Jarnbjer
›› Tur på Christianshavn


I årets første nummer af vort tidsskrift kan du læse om, da de danske i Sydsønderjylland/Sydslesvig forærede Lund Domkirke en Dannebrogsfane til minde om Anders Sunesen og slaget ved Lindanis.
Bladet indeholder tillige en længere gennemgang og imødegåelse af lektor Jens Chr. Vesterskov Johansens påstande om Skånelandenes "lempelige" overgang til Sverige samt en artikel om de gamle norske landsdele Jemtland og Herjedalens omtumlede historie. Endvidere anmeldelser af historisk litteratur og underretning vedrørende kommende begivenheder.

Bladet kan læses her som indskannet udgave.

redaktion@danskskaanskforening.dk