Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 1 februar 2002

Af indholdet:

›› Fornyelsen af vor medlemskontakt - ved formanden
›› Generalforsamling 2002. Toldkammeret/Sundkroen
›› Arrangementer 2002
›› Gåtur i København
›› 3-dages østkysttur til Sydslesvig
›› Leder: Fælles fortid, fælles fremtid 
›› Derfor tabte vi krigene
›› Svenskekrigene på Tøjhusmuseet
›› Det Kongelige Bibliotek 
›› Istedløven


Første nummer behandler svenskekrigene. Det gælder hovedartiklen Derfor tabte vi krigene, der også omhandler andre nederlag for danskerne. Som det fremgår af artiklen, var årsagen i høj grad overmod. Danskerne manglede politisk dømmekraft, militær dygtighed og tilstrækkelig teknisk formåen, men så det ikke i øjnene.

Svenskekrigene er også temaet for årets første tur, der bl.a. går til Tøjhusmuseets udstilling om svenskekrigene 1563-1720.Bladet kan læses her som indskannet udgave.

redaktion@danskskaanskforening.dk