Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 4 november 2003

Af indholdet:

›› Leder: Den kjære Øresundsintegration
›› Øresundsbroselskabets nyeste udskejelser
›› Bondefreden levede mens kongerne krigede
›› Slaget ved Lund i digterisk form
›› Om sindelaget efter slaget ved Lund
›› En kilde til skånske stednavne i 1680'erne
›› Freden i Brømsebro og Torstensson­krigen (1:2)
›› Axel Oxenstierna - strategen bag Skånelandenes afståelse
›› Bogomtale: Danmarks samling og ældste historie
›› Bogomtale: Skånske oldtidsminder
›› Set på nettet: Skematisk historiesyn
›› Dansk julegudstjeneste i Malmø


Bladet kan læses her som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk