Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 3 august 2002

Af indholdet:

›› Redaktionel artikel: Dengang og nu
›› På spetzen!
›› Knut Hahns dårskab
›› Tur til Lund og omegn
›› Øresundsområdets billedskat
›› Knærød
›› Foredrag om danske kirker i Skåne


Tredje nummer af Dansk-Skånsk Tidsskrift rummer foruden turbeskrivelser bl.a. en redaktionel artikel om perspektivet i samarbejdet i Øresundsregionen og en anmeldelse af Axel Bolvigs bog Kalkmalerier omkring Øresund.Bladet kan læses her som indskannet udgave.

redaktion@danskskaanskforening.dk