Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 2 maj 2002

Af indholdet:

›› Fra generalforsamlingen
›› Foreningens bestyrelse
›› Arrangementer 2002
›› Knud Enggaards tale – Integration i Øresundsområdet
›› 3-dages årsmødetur til Sydslesvig/ Sønderjylland
›› Besøg i Christiansfeld
›› Genforeningsmuseet
›› Bustur til Møn den 14. juli
›› Bustur til Skåne den 16. juniNærværende nummer af Dansk-Skånsk Tidsskrift er koncentreret om generalforsamlingen og sommerens ture.
De følgende to af årets i alt fire numre vil hovedsageligt behandle vor hovedopgave, nemlig at belyse regionsudviklingen omkring Øresund i fortid som nutid.
Bladet kan læses her som indskannet udgave.

redaktion@danskskaanskforening.dk