Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 2 maj 2017

Af indholdet:

• Sverige truer Danmark med krig
• Nyt fra Skåne
• Tycho Brahe
• På besøg i Varberg og omegn
• Familien Skovgaard og Halland
• Bustur til Vestskåne
• Fodtur i Helsingborg
• Valdemarsdag i Holmens Kirke

Dette blad kan læses i sin helhed som pdf-fil her.

redaktion@danskskaanskforening.dk