Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 4 november 2010

Af indholdet:

• Jørgen Brandt: Forfalskning af Danmarkshistorien
• Jens Lyster: "Og da faar Sorrigen en god Ende" (Salmedigteren Sthen (1544-1610))
• Mindeord over Bjørn Svensson (1910-2010)
• Busturen til Verum 28.08.2010 med indvielse af statuen af Gøngehøvdingen Svend Poulsen

Dette blad kan læses i sin helhed som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk