Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 2 maj 2020

Af indholdet:

• Henrik Frandsen: Sverige, den humanistiske stormagt?
• Henrik M. Jensen: Malmø – svigtet og glemt
• Knud Fabricius: Skånsk indvandring til Sjælland i slutningen af 1600-årene
— Poul-Henning Laursen: Kommentar
• Adam Wagner: Forsvenskning af naturen?
• Skånsk julemøde i Dragør

Dette blad kan læses i sin helhed som pdf-fil her.

redaktion@danskskaanskforening.dk