Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 1 februar 2009

Af indholdet:

• Jørgen Brandt: Betydningen af tabet af Skåne
• Skånsk af Jørn Lund
• Generalforsamling 22/3-2009
• Torben Hvidegaard: Stormen på København
• Nu er det længe siden (bogomtale) – Hanne Reintofts Danmarkshistorie
• Markering af 350-året 11. februar 2009 for stormen på København
• Besøg i Nationalbanken
• Tur til Malmø og Malmøhus
• Tur til Sønderjylland / Sydslesvig

Dette blad kan læses i sin helhed som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk