Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 4 november 2002

Af indholdet:

›› Redaktionel artikel
›› På spetzen!
›› Tur i København
›› Den ufortalte historie: Snaphanerne i Halland
›› På spetzen!
›› Anmeldelse: Kulturminder i Skåne
›› Peter Bredals forsvar i Nyborg Fjord

Seneste nummer af Dansk-Skånsk Tids­skrift behandler bl.a. de desværre mindre kendte snaphaneaktiviteter i Halland og Peter Bredals berømte forsvar i Nyborg Fjord. Desuden anmeldes Niels Peter Stillings nye bog om danske kultur­minder i Skåne.Bladet kan læses her som indskannet udgave.

redaktion@danskskaanskforening.dk