Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 2 maj 2010

Af indholdet:

• Fædrelandskærlighed contra menneskerettigheder (Anmeldelse af Søren Krarups nye bog National Værnepligt)
• Hvordan sikrer vi Skånes tilbagegang til Danmark?
• Volmer over Vesterup
• Dansk-Skaansk Forenings generalforsamling 2010
• Bestyrelsen per 14.03.2010
• Bustur til Vardbjerg (Varberg) og Axtorna m.m.

Dette blad kan læses i sin helhed som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk