Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 2 maj 2004

Af indholdet:

›› Leder: Skåneflaget – og andre myter
›› Generalforsamlingen 2004
›› Skatteforholdene omkring Øresund. Foredrag af E. Larsen
›› DSF's bestyrelse pr. 29. februar 2004
›› Tur til Nyborg og Kerteminde
›› Tredages tur til Sønderjylland (Sydslesvig)
›› Bustur til Skåneøret og Sydvestskåne
›› Lidt om Skånemarkedet, Skanør borg og Falsterbohus
›› Tredagestur til Bornholm


Bladet kan læses her som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk