Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 2 maj 2006

Af indholdet:

›› Stig Wørmer: Findes Skåne?
›› Dansk-Skaansk Forenings general­forsamling 19. marts 2006
›› Forfatteren Ole Hyltofts foredrag: Skal Skåne forblive svensk i al evighed?
›› Niels Henrik Jessen: Dansk-skånsk identitet (2:2)
›› Bustur til Øster Gønge Herred
›› Tredagestur til Sønderjylland og Sydslesvig 2006
›› Fordtur i København (Trinitatis, Vor Frue og Helligåndskirken


Dette blad kan læses i sin helhed som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk