Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 4 november 2013

Af indholdet:

›› Tanker om Skåne og Danmark
›› Festtale af Karl-Erik Weggerup
›› Snaphøner - heltinder i livets tjeneste
›› Historien om Torup 
›› Skånsk julemøde og julefrokost i Helsingør

 

Dette blad kan læses i sin helhed som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk