Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 4 november 2006

Af indholdet:

›› Jørgen Brandt: Skåne og Sønderjylland
›› Karl Erik Weggerup: Axtorna – glemt feltslag genskabes
›› Britta Kragelund: Tyge Brahes mystiske død
›› Bogomtale: Grenser og grannelag i Nordens historie
›› På spetzen!
›› Julesammenkomst
›› Er det trygt at leve i Danmark? (Hanne Bech Hansen)
›› Identitet og integration – Carolineskolen gennem 200 år
›› Besøg på Nationalmuseets Tyge Brahe-udstilling
Dette blad kan læses i sin helhed som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk