Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 4 november 2006

Af indholdet:

›› Skåne og Sønderjylland
›› Axtorna - glemt feltslag genskabes
›› Tyge Brahes mystiske død
›› Bogomtale: Grenser og grannelag i Nordens historie
›› På spetzen!
›› Julesammenkomst 
›› Besøg på Dansk Skolemuseum
›› Besøg på Nationalmuseets Tyge Brahe-udstilling

Chart.dk