Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 1 februar 2004

Af indholdet:

›› Leder: Blev Skåne forsvensket?
›› Christiansøoverfarten retter historisk fejl
›› Øresundsselskabet fremturer i dumhed
›› »De fædrelandsløse forvansker historien«
›› Corfitz Ulfeldts rolle ved Brømsebrofreden (2:2)
›› Historisk strid om »Gøngehøvdingen«
›› Nissen i skånsk folketro
›› Fortrængt forsvenskning
›› Generalforsamling med foredrag om pendlerne
›› Tur til Maribo domkirke og kong Hans’ orlogsværft (Slotø)
›› Tur til Køge Skitsesamling med dronningens gobeliner