Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 1 februar 2004

Af indholdet:

›› Leder: Blev Skåne forsvensket?
›› Christiansøoverfarten retter historisk fejl
›› Øresundsselskabet fremturer i dumhed
›› »De fædrelandsløse forvansker historien«
›› Corfitz Ulfeldts rolle ved Brømsebrofreden (2:2)
›› Historisk strid om »Gøngehøvdingen«
›› Nissen i skånsk folketro
›› Fortrængt forsvenskning
›› Generalforsamling med foredrag om pendlerne
›› Tur til Maribo domkirke og kong Hans’ orlogsværft (Slotø)
›› Tur til Køge Skitsesamling med dronningens gobelinerBladet kan læses her som indskannet udgave.

redaktion@danskskaanskforening.dk