Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 2 maj 2003

Af indholdet:

›› Øresundsregionen er ikke sat på skinner, men heller ikke afsporet
›› Ny bog: Danmark og Skåne
›› DSF's generalforsamling
›› DSF's bestyrelse
›› Dansk og svensk mentalitet med henblik på Skåne
›› Tredages tur til Sønderjylland
›› Fodtur på Frederiksberg
›› Bustur til Bjerge-halvøen og Baasted
›› Bustur omkring Romeleås


Dette nummer indeholder bl.a. en leder vedrørende de alt for høje takster på Øresundsbroen. Endvidere kan du læse om vores generalforsamling og Ingrid Dora Jarnbjers tale om dansk og svensk mentalitet og historie med henblik på Skåne.


Bladet kan læses her som indskannet udgave.

redaktion@danskskaanskforening.dk