Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 1 februar 2010

Af indholdet:

• Status efter 350-årsdagene
• 350-året for Københavnsfreden skal fortsat erindres
• Hvorfor er svenskerne så forskellige?
• Referat af bestyrelsesmødet 21.11.2009
• Kransenedlægning i Kongeporten på 351-årsdagen den 11. februar 2010
• Generalforsamling søndag den 14. marts 2010

Dette blad kan læses i sin helhed som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk