Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 4 november 2022

Af indholdet:

• Skånsk Julemøde 2022
• Steen Brahe
• Christianopel – Danmarks knytnæve mod Sverige
• Sankt Olufs Kirke i Østerlen
• Grænsekontrollen styrkes
• Fire ministre ud af 24 i den nye svenske regering er fra Skåne

Dette blad kan læses i sin helhed som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk