Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 4 november 2019

Af indholdet:

• Kaj Spangenberg: Den gribende uvidenhed
• Da præsterne i Skåne blev knækket (efter Stig Alenäs)
• Lokalmønter i Skåne
• Nyt fra Skåne
• Julefrokost i Helsingør
• Bustur til julemarked i Lübeck

Dette blad kan læses i sin helhed som pdf-fil her.

redaktion@danskskaanskforening.dk