Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 2 maj 2009

Af indholdet:

• Hanne Reintofts roman om Skånske Krig
• DSF's bestyrelse pr. 22. marts 2009
• Referat af generalforsamlingen 2009
• Hans Schack (1609-1676)
• En speciel mønt – i anledning af Stormen på København
• Malmøhus
• Bustur til Østskåne 14.06.2009
• Udflugt til Pederstrup museumslandsby

Dette blad kan læses i sin helhed som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk