Dansk-Skånsk Tidsskrift 

Nr 1 februar 2008

Af indholdet:

›› En ubekvem sandhed
›› Da Skåne blev afstået 1658
›› 350-året – også i Skåne
›› Vrøvlesiden: "Vore svenske besiddelser"
›› Heerups Museum, Rødovre Kirke og Valhøj
›› Møde ved skamstøtten over Corfitz Ulfeldt
›› Generalforsamling 30. maj
›› Biltur til Blekinge 12.-14. september
›› Bustur til Midtskåne 18. maj
›› Tur til Sønderjylland/Sydslesvig
Dette blad kan læses i sin helhed som indskannet fil.

redaktion@danskskaanskforening.dk