Dansk-Skaansk Forenings styrelse
Foreningens styrelse marts 2023

Formand
Social- og sundhedshjælper Flemming Andersen
Bjergmarksvej 8 A
2700 Brønshøj
Tlf. 38813021, 28979405
E-mail: flemming8a@hotmail.com 
 
Kasserer
Bibliotekar Lene Helsing Svendsen
Nordre Digevej 31
2300 København S.
Tlf. 41610066
E-mail: lhs@voty.dk 
 
Redaktionssekretær af Dansk-Skånsk Tidsskrift
Bibliotekar Henning Bussenius-Larsen

Sorøparken 8, 3. tv.
4180 Sorø
Tlf. 57834513, 41404513
E-mail: redaktion@danskskaanskforening.dk eller danskskaansk.red@gmail.com
IT-konsulent og projektleder Britta Kragelund
Brandsbjergvej 93, Ejby
2600 Glostrup
Tlf. 22302105
E-mail: br.kragelund@gmail.com

 
Journalist Kaj Spangenberg
Myretuevej 20, Asserbo
3300 Frederiksværk
Tlf. 26599226
E-mail: spango@os.dk 
 
Litograf, faglærer Niels Chr. Tøstesen
Bymuren 131, 1.th.
2650 Hvidovre
Tlf. 27469260
E-mail: niels@tostesen.dk 
 
Lektor, faglærer Torben Sonne
Ærtebjergvej 30
26500 Hvidovre
Tlf. 40442046
E-mail: mail@torbensonne.dk 
 
Cand.mag., freelancer Marianne Henriksen

E-mail: mhriksen@gmail.com 
 
Rejse- & turistleder Torsten Sletskov Teinnæs
Kai Sonnesvej 2, Melsted
3760 Gudhjem, Bornholm
Tlf. 31150890
E-mail: hoddanturist@hotmail.com 
 
Bestyrelsessuppleant
Lektor, historiker Stig Wørmer

Revisor
Webmaster, cand.polit. Peder Møller


 
Revisorsuppleant
Bibliotekar Poul Kry Poulsen


Tovholder på Facebook
Faglærer Poul-Henning Laursen

Webmaster-team
Peder Møller & Hans Christophersen
E-mail: webmaster@danskskaanskforening.dk


Styrelseshistorie:

Udvalgt:
Formænd og redaktører
Rundskrivelser og Tidsskrift
Foreningen Skånsk Fremtid (1992-2023)
Arild Hald Kierkegaard (1979-2012)
Anders Hedwall (1885-1968), hedersordförande i DSF indtil 1965
Lars B. Fabricius (1916-2007), sekr. DSF

 


Hjem