Dansk-Skaansk Forenings bestyrelse
Foreningens bestyrelse marts 2024

Formand
Lektor, cand.mag. Stig Wørmer
Amager Fælledvej 36, 5.tv.
2300 København S.
Tlf. 32572406
E-mail: stigw@webspeed.dk
Næstformand og bladansvarlig redaktør
Journalist Kaj Spangenberg
Myretuevej 20, Asserbo
3300 Frederiksværk
Tlf. 26599226
E-mail: spango@os.dk 
 
Kasserer og turleder
Social- og sundhedshjælper Flemming Andersen
Bjergmarksvej 8 A
2700 Brønshøj
Tlf. 38813021, 28979405
E-mail: flemming8a@hotmail.com 
 
Sekretær
Fhv. overlærer Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Allé 95, Bellinge
5250 Odense SV
Tlf. 31904740
E-mail: n.e.s@youmail.dk 
Arrangements- og turkoordinator
Freelancer, cand.mag. Marianne Henriksen

Roskilde
E-mail: mhriksen@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem
Rejse- & turistleder Torsten Sletskov Teinnæs
Kai Sonnesvej 2, Melsted
3760 Gudhjem, Bornholm
Tlf. 31150890
E-mail: hoddanturist@hotmail.com 
 

Revisor
Webmaster, cand.polit. Peder Møller
Christianshavn

 
Revisorsuppleant
Jens Ole Koch
Vanløse
 


Tovholder på Facebook
Faglærer Poul-Henning Laursen
Valby

Webmaster-team
Peder Møller & Hans Christophersen
København
E-mail: webmaster@danskskaanskforening.dk


Styrelseshistorie:

Udvalgt:
Formænd og redaktører
Rundskrivelser og Tidsskrift
Foreningen Skånsk Fremtid (1992-2023)
Arild Hald Kierkegaard (1979-2012)
Anders Hedwall (1885-1968), hedersordförande i DSF indtil 1965
Lars B. Fabricius (1916-2007), sekr. DSF

 


Hjem