Arild Hald Kierkegaard
(1979-2012)

Arild Hald Kierkegaard (født 10.07.1979 i Hillerød, død 25.02.2012) var et engageret styrelsesmedlem i Dansk-Skaansk Forening og foreningens webmaster i en årrække. Han havde stået for oprettelsen af hjemmesiden, og han gav vort tidsskrift dets nuværende form.
Han var sprogforsker og historiker (cand.mag. i historie og nordisk filologi 2012), og ved hans alt for tidlige død har vi mistet et dedikeret menneske og en meget vidende foredragsholder. Det gik ham på, at han blev misfortolket af mange.
Arild havde kontakt til Foreningen Skånsk Fremtid, hvis formand tog skridt til en nekrolog i flere danske aviser:

Arild Hald Kierkegaard

Hans oprindelige navn inden navneændring var Mads Kierkegaard Otto, og også under dette navn har han skrevet en del artikler.
Seks år efter Arilds død viede tidsskriftet Budstikken sit afslutningsnummer til mindet om ham.
Se: Budstikken
http://www.språkförsvaret.se/sf/fileadmin/PDF/Budstikkens_sidste_nummer.pdf

Se endvidere nekrologerne side 3 og 8 i Dansk-Skånsk Tidsskrift 2–2012.

Arild Hald Kierkegaards bog National identitet er omtalt side 3 i Dansk-Skånsk Tidsskrift nr. 1 fra 2019.


Arild Hald Kierkegaard
(hans foretrukne profilbillede)