Foreningen Skånsk Fremtid
(1992-2023)

Foreningen Skånsk Fremtid arrangerede kulturelle og historiske foredrag og udflugter i relation til Skånelandene (Halland, Blekinge og Skåne – Bornholm) og afholdt medlems­møder. Gennem det meste af foreningens levetid udsendtes et medlemsblad, også med navnet Skånsk Fremtid.
Skånsk Fremtid blev stiftet 1992 med det formål at oplyse om Skåne­landenes historie og nutidige situation for et dansk publikum, dvs. offentligheden vest for Øresund og Halland. Foreningen var åben over for et udvidet, ikke-formaliseret samarbejde med andre organisationer med lignende formål – såvel øst som vest for Øresund.
Nærværende oversigt over Foreningen Skånsk Fremtids historie er baseret på oplys­ninger fra Knud J. Holdt, der var medstifter af Foreningen Skånsk Fremtid i 1992, bestyrelses­medlem i foreningen i hele dens levetid (1992-2023) og formand for foreningen 2001-2022. Journalist Kjeld B. Nilsson var sammen med bl.a. Knud J. Holdt initiativ­tager til foreningen i 1992. Foreningen blev stiftet i maj måned 1992 på landsretssagfører Jørgen Julius Kopps kontor i Frederiksgade i København.
Kjeld B. Nilsson havde i 1991 udgivet bogen "Skåne – vort glemte land" på Bogans Forlag, hvorfor det var naturligt, at forlægger Evan Bogan var medlem i den første foreningsbestyrelse, hvor tillige journalist Hjalmar Havelund, skuespiller Jesper Klein og arkitekt Jørgen Hersaa havde sæde.
Ved generalforsamlingen på Stevns søndag 14. april 2013 udnævntes Kjeld B. Nilsson velfortjent til æresmedlem i Foreningen Skånsk Fremtid.
I maj måned 2023 besluttedes det ved en ekstraordinær generalforsamling at nedlægge foreningen. Nogle medlemmer var i forvejen medlem af Dansk-Skaansk Forening også, og de øvrige hilses velkommen som medlemmer af DSF. Denne fremgangsmåde valgtes frem for at stemme om sammenlægning med DSF.
Skånsk Fremtid har i skrivende stund stadig sin hjemmeside på skaanskfremtid.dk.
Se udvalgte artikler.
Heriblandt artiklen om foreningens første 25 år.

Formænd:
        -2001 Kjeld B. Nilsson (1927-2021)
2001-2022 Knud J. Holdt
2022-2023 Niels Erik Søndergård

Næstformænd:
1992-1998 Jørgen Julius Kopp (1923-1998)
1998-2001 Knud J. Holdt
2001-2006 Søren Madsen
2006-2011 Jesper Klein (1944-2011)
2011-2014 Gitte Kjær
2014-2023 Birthe Rostrup

Skånelandenes flagdag
Flagdagen falder på tredje søndag i juli.
Skånelandenes flag er fra 1800-tallet. Skånelandene er Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm.
Siden 1999 er flaget anerkendt som landsdelsflag i Sverige. Bornholm, som blev dansk igen, har sit eget flag med grønt kors, men det nyder ikke officiel anerkendelse.
Skånsk Fremtid indledte fejringen af skåneflaget i Slangerup på Sjælland i 2004. De senere år siden 2009 finder fejringen sted i Dragør.
Skåneflaggans dag er blevet markeret i Skåne siden 1967.
Links:
Skåneländska Flaggans Dag (Wikipedia).
I 2004 skrev Jyllands-Posten: Skånsk flag bandlyst i Slangerup.
Dines Bogø: Skåneflaget i Dragør.
Knud J. Holdt: Skåneflaget (fra foreningens tidsskrift).

Foreningens hjemmeside
I midten af 1990'erne arrangerede Skånsk Fremtid et månedligt medlemsmøde i Toldbod Bodega på Esplanaden i København. På et af disse møder spurgte Søren Madsen, om Knud J. Holdt syntes, det kunne være en god idé at oprette en hjemmeside for foreningen.
Søren Madsen fik grønt lys til projektet. Således blev http://skaanskfremtid.dk/ historisk og globalt set den første hjemmeside med Skånelandene i fokus. Søren fortsatte i en årrække med at opdatere siden, bl.a. med en nyheds­tjeneste; men en dag sluttede eventyret brat, idet webhotellet, hvor skaanskfremtid.dk lå, uden varsel ophørte, og det meste af materialet gik derved tabt.

Foreningens tidsskrift
Foreningen Skånsk Fremtid udgav et medlemsblad i hele sin levetid, bortset fra de sidste par år. Bladet hed slet og ret Skånsk Fremtid, og det sidste nummer (Skånsk Fremtid nr. 76) udkom i efteråret 2020.
I perioden 1995 til 2012 redigerede Kjeld Birger Nilsson bladet Skånsk Fremtid, dvs. til og med nummer 61 med 4 numre om året.
Knud J. Holdt var redaktør på bladet fra nr. 62, der udkom i efteråret 2013 – og på de i alt 15 numre til og med nr. 76 (efterår 2020). Bladet udkom i denne periode to gange årligt, forår og efterår.

Andet
En svensk forening med næsten samme navn er Stiftelsen Skånsk Framtid. Se også: Skåneländsk Samling på Wikipedia. På Facebook findes gruppen Skånsk Fremtid.