Rundskrivelser og Tidsskrift

DSF udsendte rundskrivelser frem til 2001. De var senest redigeret og layoutet af bibliotekar Henning Bussenius-Larsen.

Første nummer af Dansk-Skånsk Tidsskrift blev udgivet i februar 2002 med Stig Wørmer som redaktør.
Specielt for DSF er, at man også opererer med en "opsætter", som er den, der udfører DTP-delen (Desktop publishing), layout.

Lektor, cand.mag. & art. Stig Wørmer var redaktør af DST 2002-2007; dernæst var foreningens formand, advokat Jørgen Brandt redaktør 2007-2013, og efter hans død blev bibliotekar Henning Bussenius-Larsen redaktør.

Opsætter af de to første numre i 2002 var Britta Kragelund. Det var i Word. Dernæst Adam Wagner de to næste numre. Fra nr. 1, 2003 stud. mag. Mads Kierkegaard Otto indtil 2004, hvor opsætningen overgik til bibliotekar Henning Bussenius-Larsen, der har været medlem af Dansk-Skaansk Forening siden 1965.

Det var Kierkegaard, der indførte opsætningen i Microsoft Publisher fra nr. 2 2003; og Publisher benyttes stadig.