Formænd i Dansk-Skaansk Forening

1954-1959 Folke Hellberg((1930?)– )
1959-1960 Anders Hedwall(1885-1968)
1960-(1963) Folke Hellberg
1964-1966Karl-Erik Weggerup(1938-2013)
1966-(1967)Tilsyneladende ingen formand.
Forretningsfører/sekretær: Arne Vestergaard
(1969)Poul Willadsen (måske kun redaktør)
-(1989)Johannes Hainau Christensen (1920-2005)
(1990)-1992 Jon Galster(1915-1992)
1992-2013Jørgen Brandt(1928-2013)
2013-2024Flemming Andersen(1963- )
2024- Stig Wørmer

Folke Hellberg var i 1955 pastor i Lönsboda, men efterfølgende gymnasielærer i Älmhult; han var ordförande frem til 1963, hvor han udtrådte af styrelsen; senere sognepræst i Häggenäs. Fra 1956 betegnedes pastor Anders Hedwall (Tollarp, senere Höör) som hedersordförande (æresformand), indtil han udtrådte på grund af alder i 1965.

Tal i parentes er belagt som årstal med i pågældendes periode, men det vides endnu ikke, om det er ydergrænser).
Supplement og rettelser modtages gerne.

Redaktører

Rundskrivelser
Poul Willadsen 1955-
?
Henning Bussenius-Larsen -2001

Dansk-Skaansk Tidsskrift (DST)
Stig Wørmer 2002-2007
Jørgen Brandt 2007-2013
Henning Bussenius-Larsen 2013-2023
Kaj Spangenberg 2024

Dansk-Skaansk Forenings første styrelse 1954-55

Folke Hellberg, pastor, Lönsboda – ordförande
Arne Noe-Nygaard, professor, København – v. ordf.
Hans Schlesch, dr.phil. & scient., Sortsø, Stubbekøbing – sekretær
Ernfrid Vennerberg, adjunkt, Landskrona – kasserer i Skåne
Axel Riishøj, stiftskasserer, cand.jur., Ribe – kasserer i Danmark
Poul Willadsen, grosserer, Gentofte – redaktør
Anders Hedwall, provst, Tollarp
Christer Olofson, chefredaktør, Christianstad
Hector Boeck, kaptajn, kammerjunker, København

I 1955 nyvalgtes til styrelsen:
Thomas Aaholm, pastor emer., Roskilde
Moje Biarner, forlagsboghandler, redaktør, Malmø
Lars B. Fabricius, fuldmægtig, cand.jur., København
Emil Hansén, pastor, Höganäs

12. august 1958 blev Lokalafdeling København grundlagt med en tremands bestyrelse: mejerist Peter A. Trondhauge, dr.phil. Chr. Petersen og ingeniør J. Kr. Kaaslund.