Dansk-Skånsk Tidsskrift nr. 4 december 2002

Dansk-Skånsk Tidsskrift

Af Stig Wørmer, redaktørVelkommen til endnu et nummer af Dansk-Skånsk Tidsskrift. Årets udadvendte aktiviteter er næsten slut, men til foråret og sommeren følger vor opbyggelige og samtidig muntre generalforsamling, udflugter til det gamle, danske land og til steder vestensunds. Så alt er som det plejer.

Øresundsregionen er under fortsat opbygning, men det går langsomt. Nogle samarbejds- og integrationsforslag er dog sat i gang. For nylig var eksempelvis 100 gymnasielærere til en endagskonference med skånske kolleger i Malmø under arbejdstitlen ”Sproget forbinder /Språket förbinder”. Det var skåningerne, som havde taget initiativet og i det hele synes det som om, de maser mere på end den danske side. Har Skåne/Skåneregionen virkelig så meget mere at vinde end de sjællandske amtskommuner, som er inddraget? Men der er også diskussioner om et særligt Øresundsråd, der skal kunne udskrive en Øresundsskat, osv. Hertil siger for eksempel Helsingørs borgmester Per Tærsbøl: ”København skulle bruge sit krudt på at få Ørestaden udbygget. For integrationen og styrkelse af Øresundsregionen er det ti gange vigtige, at København selv sætter noget i gang. Hvis ikke snart der kommer gang i Ørestaden, vil svenskerne overtrumfe os. Glem ikke at Göran Persson kommer fra Malmø,” siger han. Og selv om Persson er en tilløben opsvensker, ved han udmærket, hvad der gavner Malmø/Skåne i regionen. Nu er det på tide at vi her vestensunds kommer ud af hullerne. Det vil naturligvis give konflikter, når 344 års adskillelse skal forsøges helet på moderne vilkår, men hvad dælen nøler man efter?

På det kulturelle område er der mange bolde i luften. Museums­inspektør Niels Peter Stillings bog Kulturminder i Skåne og Axel Bolvigs Danske kalkmalerier, (der naturligvis har de skånske med!) begge fra Politikens forlag, er eksempler på nyskabelser. Om alt går efter planen vil Gads forlag i foråret udsende en bog af herværende redaktør, der har arbejdstitlen (som muligvis ikke bliver den endelige) Danmark og Skåne. Fra krige og forsvenskning til Øresundsregion. Dens primære målgruppe er elever i gymnasieskolen, men den er skrevet uden at have præg af en typisk skolebog og vil i øvrigt indehold mange illustrationer, hvis historie sikkert er Dansk-Skånsk Tidsskrifts læsere bekendt.

Vi arbejder fortsat på at gøre Skåne-interessen aktuel og naturlig. Med den betydning Skåne har i dansk historie er det nemlig således, at hvis ikke der fandtes en forening af mennesker, som interesserede sig for Skånes historiske og geografiske tilknytning til Danmark, så måtte den da stiftes! Men det skete allerede i september måned 1954 i den gode stad Helsingborg.

Med venlig hilsen
redaktøren