Dansk-Skånsk Tidsskrift nr. 4 december 2002

Kulturminder i Skåne
Anmeldelse af Niels Peter Stillings bog.

Af Britta KragelundSkåne er Danmarks skønneste landsdel. Sådan siger historieskriveren Adam af Bremen for 925 år siden.
Bogen er skrevet fra en dansk synsvinkel, og den indledes med et overblik over Skåne i Danmarks­historien, idet Skåne i størstedelen af sin historie har været dansk, og Skånes kultur­minder er en del af Danmarkshistorien.
Historien begynder lige efter istiden, hvor Skåne og det øvrige Danmark var en landfast enhed. Befolkningen må op gennem tiden have haft nær kontakt, da man på Sjælland og i Skåne har bopladsfund, der nøje svarer til hinanden.
I vikingetiden og middelalderen var der betyde­lige handelspladser i Skåne, og opret­telsen af det nordiske ærkebispesæde i Lund betød, at Danmarks kirkelige centrum lå i Skåne.
Stilling fortsætter sin historiske oversigt, fortæller selvfølgelig også om svenskekrigene, tabet af Skåne og forsvenskningen af området.

Indholdet er logisk og overskueligt opbygget, så bogen er nem at finde rundt i. Bogen opdeler Skåne i fire områder: Nordvestlige, nordøstlige, sydøstlige og sydvestlige Skåne. Først beskrives området, og det fremgår af landkort og tabeller, hvilke seværdigheder, der omtales. Derefter følger seværdighederne i alfabetisk orden.
Efter gennemgangen af hvert område følger et afsnit om andre steder (i området). Disse steder har åbenbart ikke fortjent en længere omtale, og det er helt i orden. Men jeg savner et kort og en oversigt over de steder, der er omtalt her.
Beskrivelserne slutter med Øresundsbroen, symbolet på et nyt samhør med Skåne. Tanken om en fast forbindelse over Sundet er gammel, men den blev først en realitet den 1. juli år 2000. Sjælland og Skåne er igen landfast.

Der er grundige og brugbare oplysninger om de udvalgte lokaliteter, og alle er illustreret med farvefotos. I alt beskrives 90 kirker, 75 herregårde, 10 borgruiner, 14 byer, 21 oldtidsmonumenter og 13 kultur­historiske mindesmærker.
Ved hvert enkelt bygningsværk fortælles om bygningen og dens interiør, om omgivelserne og historien.
Samtidig har Kulturminder i Skåne mange praktiske informationer. Man får fx oplysning om adgangsforhold, åbningstider og priser.
Desuden er der i tilknytning til forskellige beskrivelser ca. 50 bokse, hvor der fortælles om emner med tilknytning til seværdighederne, især om personer, sagn og historiske begivenheder.

Kulturminder i Skåne
er en appetitvækker. Skåne er stadig en smuk egn, og denne bog er en glimrende guide at have med på Skåneturen.

Niels Peter Stilling holdt i september et foredrag for Dansk-Skaansk Forenings medlemmer. Det foregik på Søllerød Museum, hvor Stilling er museumsleder. Foredraget tog selvfølgelig udgangspunkt i den nye bog. Forfatteren fortalte levende og indsigtsfuldt om kirker i Skåne, mens han supplerede ved at vise lysbilleder, som han har brugt sommermånederne på at optage.
Det var en interessant og lærerig aften, og Stilling er en god fortæller. Tilhørerne fik lyst til at se nærmere på de omtalte kirker, samtidig med, at vi følte genkendelsens glæde, når talen var om de kirker, som vi selv havde set.

Stilling sluttede sit foredrag med at love en ny foredragsaften til foråret. Her får vi lejlighed til at høre om slotte i Skåne.

Niels Peter Stilling: Kulturminder i Skåne.
Politikens Håndbøger 2002. 360 sider. 299 kr.