Velkommen til
Dansk-Skaansk Forening

DANSK-SKAANSK FORENING blev stiftet 1954 i Helsingborg. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Skånes histo­riske og geogra­fiske tilknytning til Dan­mark. Foreningen søger at opnå dette bl.a. ved at lave histo­riske ture for medlem­merne, holde foredrag og udsende fire numre af Dansk-Skånsk Tidsskrift årligt. Af foreningens årlige ture går mindst to til steder i Skåne­landene, og de øvrige til steder i det nuværende Danmark. I øvrigt er fore­nin­gen meget optaget af fremtids­mulig­hederne for Dansk-Skånsk Forening, især set i lyset af Øre­sunds­regio­nen og de deraf følgende kultu­relle og politiske tiltag på begge sider af Øresund.
Tidsskriftet udkommer fire gange årligt: 1/2, 1/5, 1/8 og 1/11.

Medlemskab koster 250 kr. årligt, som indbetales til dansk bankkonto, reg. nr. 1551, konto 00 06 00 31 33.

På denne hjemmeside kan man danne sig overblik over, hvad foreningen foretager sig og står for.


 


Dansk-Skaansk Forening omtalt i TV 2 Nyhederne.

Nogle undersider står fortsat med meget lille skrift, men den kan forstørres ved at trykke <ctrl> + og igen formindskes med <ctrl> —