Medlemmar i Skåne-Halland-Blekinge betalar även in på vårt danska konto, då vårt svenska konto är spärrat.
Danske Bank, BIC-kod/SWIFT-adress DABADKKK
Bankkonto IBAN-nummer 483 000 000 600 3133
Medlemsavgiften för 2024 uppgår till 250 DKK.

Fra 2024 er det årlige medlemskontingent 250 dkr.