Varesalg af bøger, kort mv.
Bestilling foretages skriftligt eller telefonisk til formanden hos hvem lageret beror. Forsendelsesomkostninger tillægges. Man er velkommen til at aftale et besøg for at se på tingene og undgå omkostninger og ulejlighed med forsendelse.

Assersson, Berndt David: Det skånska Problemet

kr. 15,00

Gjødesen, P.: Kortfattet beskrivelse af København og dens Belejring

kr. 20,00

Hake, P.: Det er Danmarckhes Loff ....

kr. 30,00

Ebbesen, Niels: Gammelt dansk Land

kr. 60,00

Hedwall, Anders: Da Skåne var Dansk

kr. 15,00

Hedwall, Anders: Skånska Friskyttechefer

kr. 15,00

Hedwall, Anders: Törnekransen, Ett skånskt epos

kr. 10,00

Hilfelings skånske tegninger

kr.100,00

Liljenbjerg, Carl-Gustaf: Ett Blad ur Skånelands Riksdanska og östdanska tidevarv

kr. 40,00

Lundkvist, Arthur: Snaphanens Liv og Død (Roman).

kr. 50,00

Møller, A. Egelund: Stemmer fra Østdanmark.

kr. 40,00

Tidström, Anders: Resa i Halland, Skåne och Blekinge

kr. 60,00

Thiset, A.: Skaanske By- og Herredsvaaben i den danske Tid

kr. 25,00

Madvig: Fra Blegind til Bornholm

kr. 20,00

Röndahl, Uno: Stormaktstidens svenske Plundringståg

kr. 15,00

Jarnbjer, Ingrid Dora: Skånes historie. Hvornår skete det?

kr. 50,00

Buhl, Peter Neerup: Thorkild Gravlund – folkets digter

kr. 40,00

Buhl, Peter Neerup: Gudmund Schütte. Forsker og national stridsmand

kr. 60,00

Christensen, Johannes: Snaphanernes sidste fejde (Roman).

kr. 30,00

Skaane. Frænder og Venners Land (Rejsefører).

kr. 30,00

Enkeltnumre af Dansk-Skånsk Tidsskrift.kr. 25,00

 

 

Kort

 

Kjøbenhavn før Belejringen i 1658 med vue over byen fra Amager

kr. 45,00

Dansk Bodekul (Karlshamn), optryk 38,5 x 52,0 cm

kr. 40,00

Husmans danske Skånelands kort, optryk 57,0 x 52,0 cm

kr. 50,00

Ulrichs danske Landskrone Bykort, optryk, 59,0 x 35,0 cm

kr. 40,00

Stormen paa Kiøbenhavn den 11. Februar 1659 om Natten fra Kl. 1-5
Optryk efter Both, 20,0 x 15,0 cm


kr. 12,00

Emblem

 

Foreningsemblemet med nål til at sætte på tøjet
Se billedet nedenfor:

kr. 10,00