Svar til Fredrik Persson
Af Adam Wagner, konferensstuderende. Sendt til Berlingske Tidende.

»Inden for historieforskningen råder nærmest total enighed om, at nationale identiteter af den slags, som i dag definerer vores tilværelse, hører til det moderne samfund.« Således tager ph.d.-stipendiat Fredrik Persson 28/9 Ole Hyltoft i skole, fordi denne i sin kronik 17/9 havde bemærket, at svenskekongen, Gustav II Adolf, i Skåne hærgede som han gjorde, fordi dette ikke var hans eget land. Herved, siger Persson, »fremmanes et billede af national kamp i en tid, hvor dette var et ukendt fænomen.«

Det er rigtigt, at der stadig er en del historikere, der benægter eksistensen af national identitet i før-moderne tid; og der er også mange, der, som Persson, nok undlader direkte at benægte eksistensen af noget sådant, men til gengæld hævder, at nationalfølelsen var så uvæsentlig for folk, at det ikke var den, der afgjorde folks loyalitet – nationalfølelsen havde altså ingen praktisk betydning. Helt i tråd hermed postulerer Persson da også: »Troskab mod kronen/kongen og den universelle kristenhed var de overordnede loyaliteter, som frem for alt kendetegnede tidligmoderne tid.«

Hvis det var sandt, hvordan kan man så forklare, at især skåninge og blekingboer under Skånske Krig (1675-79) støttede den danske hær? Skånelandene blev jo afstået til Sverige i 1658, og disse landsdeles indbyggere havde altså hørt under den svenske krone i omtrent 20 år. Sagen er naturligvis den, at bevidstheden om det fortidige landsmandskab med de danske vest for Øresund var stærkere end en af myndighederne påbudte loyalitet mod den konge, man for tiden var underlagt. Dette forstærkedes naturligvis af bevidstheden om stadig at være en del af et dansk fællesskab delende afstamning, sprog, sæder og skikke. Alt dette gjorde, at fx almindelige skåninge som bønder og håndværkere følte en større samhørighed med og dermed en større loyalitet over for den danske sag. Den danske krone opfattedes som netop dansk, og derfor støttede man den.

Der er fra svenskekrigene righoldige eksempler på, at en dansk selvbevidsthed og bundethed til det danske fædreland har medvirket betydeligt, når skåninge, hallændere og blekingboer (og andre danske for den sags skyld) skulle vælge side i kongernes kamp om landsdele.