Nationalhelte kæmper mod fjendtlig overmagt
Af Adam Wagner
. Berlingske Tidende 18. januar 2004.

Det er populært - men måske ikke særlig opfindsomt - blandt yngre historikere at ville aflive »nationale myter«. Nu er der så en cand.mag. Kim Wagner, der vil aflive myten om Svend Povlsen Gønge som en dansk nationalhelt i Berlingske Tidende 14. januar. Og for at gøre det, må han jo påvise den falske myte, som han kan pille ned. Denne falske myte skulle være Carit Etlars roman »Gøngehøvdingen«. Kim Wagner hævder om Svend Povlsen, at »billedet af den danske helt, der kæmpede danskernes sag, krakelerer«, hvis man går til kilderne. Hvorfor? Jo, for det var ikke alle danske på Sydsjælland, der kæmpede sammen med ham, og der var sågar nogle, der gav informationer om Svend Povlsen til svensken. Det er vist en af den slags slutninger, man kalder en kortslutning. Man kan da ikke sige, at Svend Povlsen ikke kæmpede danskernes sag, bare fordi ikke alle gjorde det.

Hvad værre er for Kim Wagners projekt: Det er heller ikke det billede, Carit Etlar giver af situationen i sin roman. Her kæmper Svend sammen med sin trofaste, men lille skare af udstødte folk, en ensom kamp - præcis som Kim Wagner har fundet frem til i de virkelige historiske kilder. Myten om nationalhelten stemmer altså her i sin kerne overens med de historiske kilder.
Man kan jo blive helt i tvivl om, hvorvidt Kim Wagner overhovedet har læst den myte, han vil pille ned - romanen om »Gøngehøvdingen«. Under alle omstændigheder lader Kim Wagner ikke til at have forstået, at en ægte national helt til enhver tid netop er ham, der kæmper mod den fjendtlige overmagt, selv når folkeflertallet har opgivet eller forholder sig passivt.