Fotografier fra DSF's ture & møder
Her kan du se fotografier fra tidligere udflugter og møder.


Busturen 26. august 2023 til Østskåne
Besøg i Øster Vemmerlev måtte udgå af praktiske grunde.

Vi var først i Sankt Olofs Kirke.

Skiltet med »Alla inventarier larmade« er medtaget, fordi en dansker nok først læser det som: Alt inventaret larmede. Det betyder imidlertid: Alt inventaret er alarmsikret, tyverisikret. På svensk siger de 'larm', når de mener 'alarm'. Hvis de mener 'larm', kan det hedde 'buller'.


Koret i Sankt Olofs Kirke.

Flere prøvede at stryge deres knæ med Hellig Olofs økse, der skulle kunne helbrede smerter, og det uden at alarmen gik. For hver tre strygninger skal øksen sættes på plads for at blive genopladet.


Dernæst var vi ved helleristningsstenen ved Jerrested (Järrestad). Måske rettere 'på stenen', for det er én, man vandrer rundt på.


Vi spiste en fin middag på Hotel Svea i Simmershavn (Simrishamn). Det svarede slet ikke til de vante forestillinger om svensk mad, men det var så meget bedre, at det kunne have været dansk. Fin mad og fin betjening.


Gladsax Kyrka (fra svensk Wikipedia).

I Gladsax Kirke hørte vi to foredrag af henholdsvis præsten og en lokalhistoriker.

Kalkmalerierne i Gladsax Kirke fra 1400-tallet er udført af Vittskövle-mesteren Niels Haakansen.
(Vittskövle ses gengivet på flere former på dansk: Vidskøvle, Vitskøl, Vedskøl. På Sjælland har vi to steder Vedskølle og i Himmerland Vitskøl. Fælles oprindelse er gammeldansk Withskyfla, som betyder konfiskeret gods).


Vi var ved Simris-stenene fra 1100-tallet, som Flemming Andersen præsenterede.
I baggrunden ses Simmers Kirke (Simris Kyrka).


Runestenen til højre nævner for første gang Sverige under betegnelsen Svitjod.


Runestenen var for tung til, at Flemming kunne løfte den.

Der blev aflagt besøg på Bolleruphus, Bollerup borg i Tommelille kommune (Tomelilla).

Bollerup borg er ud over Glimmingehus den eneste profane bygning i Skåne fra middelalderen.


Den mere håndfaste brug af det gamle Bolleruphus som først fæstning og siden kornlager er for længst forladt. I dag giver det rum til mere kulturel eller åndelig virksomhed.


Uden at gøre holdt kørte vi forbi Tosterup, hvor Thyge Brahes slægt boede i mere end 200 år. Det blev omtalt i den løbende orientering, vi fik i bussen. (Billede fra DST 4-2022).


Kaffe og kage indtog vi på 'Gårdshotellet' i Søvested (Sövestad) ved Ysted (Ystad). God kvalitet, men det er vel også nødvendigt for at overleve derude på landet.

Vi var hjemme ved Hovedbanegården kl. 19:30.


Fra foreningens gåtur i Lund på Valdemarsdagen, 15. juni 2023
Fra runestenshøjen ved universitet. Stenene blev bragt hertil fra forskellige steder i Skåne og placeret her i forbindelse med 200-året i 1868 for Lunds universitets oprettelse.

Stenene blev gransket nøje af turdeltagerne.


Formand Flemming Andersen fortalte om hver enkelt runesten og udlagde skriften.
– Af de oprindeligt syv sten står nu kun de seks tilbage rundt om højen. Den syvende, den imponerende fire meter høje Lundegårdssten, var placeret i midten, på højens top, men som beskyttelse mod vind og vejr måtte stenen, lidt skrøbelig af tidens tand, flyttes indendørs til universitetsbibliotekets forhal i 1956.

Hovedmål for dagens tur til Lund var byens domkirke, i anledning af 900-året for indvielsen af krypten i 1123. Hele byggeperioden strakte sig fra 1085 til 1145.

Guiden tager imod os til aftalt tid, foran vestporten i tårnet.


Guiden var af chilensk ophav, talte et smukt og nemt forståeligt svensk og var godt inde i kirkens historie. Her fortæller hun foran ærkebiskop Anders Sunesens grav i den nordre korsarm. Hvert år på denne dag, 15. juni, placeres en kopi af en fane for Slesvigske regiment her ved mindet for Anders Sunesen. Sådan har det været siden 1969, 750-året for slaget ved Lyndanisse i Estland, hvor Anders Sunesen tog imod Dannebrog der dalede ned fra himlen. Regimentsfanen blev taget af svenskerne som krigsbytte i slaget uden for Lund den 4. december 1676 og findes på et museum i Stockholm. Op til årsdagsfejringen i 1969 syede sydslesvigske kvinder en tro kopi af denne fane, med de 2 slesvigske løver i det ene kvadratfelt, og overrakte det den 15. juni ved en højtidelig festlighed i Lund til domkirken.


Vi er med guiden nået hen foran kor og højalter. I apsis-halvkuplen det betagende mosaikbillede visende Kristus på den yderste dag opvække de døde. Et fornemt kunstværk af Joakim Skovgaard i hans sene år, færdiggjort i 1927.


Fra domkirkens krypt, østvindue og alter, i forgrunden til højre lidt af ærkebiskop Birger Gunnersens sarkofag (død 1519). Alteret i krypten blev den 30. juni 1123 af ærkebiskop Asser indviet til Johannes Døber, alle profeterne og patriarkerne.

Epilog: Efter en behagelig frokost tog turselskabet bl.a. de udgravede underjordiske rester af Skt. Drottens kirke i Kattesundet i øjesyn. Som afslutning var der tid til et besøg i byens historiske museum, med individuel rundgang.
Begivenheder 2014:

Bustur til Sydhalland på Vandfaldets dag, søndag den 10. august 2014:


 Herregården Vallen, set fra gårdsiden. Herregården Vallen, set fra "søsiden".Herregården Vallen, "Askepot" fejer trappen foran hoveddøren.Middag med kaffe blev indtaget på restaurant Matsgården, indrettet i en gammel bondegård.Karseforsen, sluserne åbnes.


 

Karseforsen.


 

Karseforsen.


 
Karseforsen, set oppe fra dæmningen.Karseforsen, set fra dæmningen ud mod det store vandreservoir.Ryggehald, den kløftede og kæmpestore grænsesten mellem Halland og Småland. Den ligger dybt inde i skoven og er svær at finde, for ikke stedkendte.
 Ruinerne af herregården Søboholm, som ligger meget idyllisk på en lille halvø i en sø.Ruinerne af Søboholm set fra landsiden.Der er også vindmøller i Halland, her lige i nærheden af Søboholm.
 

 

Bustur til Trelleborg og Ystad, lørdag den 24 maj 2014:


Trelleborg, ydersiden af den rekonstruerede palisadevold.


Nogle af turdeltagerne "inspicerer" porten på Trelleborg.

 
Gisløv Kirke. Kirken er en dansk middelalderkirke, men tårnet er ombygget i svensk tid og svensk stil, men den indeholder en sand skat af kalkmalerier fra danske tiden.


Gisløv Kirke. Der ses på kalkmalerier.


Gisløv Kirke, kalkmalerier i nærbillede.


Runesten, "Tulstrupstenen", som er ekstra interessant fordi den er en såkaldt billedsten, den
viser et vikingeskib og ovenover skibet er indhugget en Fenrisulv.


Sjørup ødekirke, d.v.s. den er ikke i brug til kirkelige handlinger. Som det ses, er den under istandsættelse. Den fremstår
meget original, idet den modsat mange andre middelalderkirker i Skåne ikke er blevet overkalket med det gnubrede kalklag,
som Palle Lauring kaldte "risengrød".  


Store Herrestad.


Store Herrestad Kirke. Bemærk tårnet, som er bredere en selve kirken.


Ystad, byvandring.


Ystad. Til venstre er "Pilgrandshuset", som man mener er Skandinaviens ældste bindingsværkshus.


Ystad. Vor Frue Kirke, eller som den nu kaldes "Santa Maria Kyrka".


Ystad. Vor Frue Kirke, den middelalderlige altertavle (som mangler de to sidefløje) er placeret i sideskibet, idet den er ble­vet erstattet af altertavle fra 1626.


Ystad. Vor Frue Kirke med altertavlen fra 1626.


Ystad. Brahehuset fra 1400-årene.


Skårby Kirke. Den fremstår meget originalt og ligner en god gammel dansk middelalderkirke, hvad den jo også er.


Skårby Kirke. Den er meget lille, har dog i 1800 tallet fået en tilbygning, som man ikke kan se på dette billede (den er ude til
venstre).

 

Begivenheder 2013:

Biltur til Blekinge og Kalmar, fredag den 27. til søndag den 29. september


Hjortsberga middelalderkirke, ca. 10 km. øst for Rønneby


Skibssætning ved Hjortsberga Kirke


Mindesten om freden i Brømsebro i 1645


Lyckå borgruin


Informationstavle ved Lyckå borgruin, som viser hvordan borgen engang så ud


Model af Kalmar by og slot som man tror det så ud i middelalderen


Kalmar slot med kanon bastion


Kalmar slot


Kalmar slot, borggården med brønd


Torvet i Karlskrona med kirken til venstre

 

Bustur til sydvest Skåne, lørdag den 7. september

 Kongshøjene ved Oxie

Stubmølle ved Skabersø

Lindholmen voldsted

Vor Frue i Alstad

Håsløv Kirke

Mogenstrup Gavle

Torup

Torup, borggård.

Torup, sal.

Torup, bemærk de meget tykke ydervægge.

Torup, bibliotek med maleri af Leonora Christine på endevæggen.

Torup, spisesalen med gyldenlædertapet.

Mindesten over dræbte bønder på marken ved Klågerup.

 

Bustur til Halland, søndag den 26. maj:


Skummesløv kirke. Er fra 1100 årene og formentlig Hallands ældste kirke.


Rådhuset i Laholm. Hallands ældste, mindste og sydligste købstad.

 


Ridderspillet på gavlen af rådhuset i Laholm. Det kommer til syne hver dag klokken 12:00 hvor de to riddere - kongen af Danmark og kongen af Sverige - kæmper en "drabelig" kamp mod hindanden.

 


Borgruinen, Lagaholm. En borg fra højmiddelalderen, som Chr. IV ombyggede kraftigt. Blev nedrevet efter svenskerne overtog Halland.Udsigt fra borgruinen, Lagaholm, ud over Laga åen.Matsgården, hvor der var frokost, samt underholdning af lokale beboere.
Værtinden på Matsgården, i lokal historisk dragt.Frokost på Matsgården, hvor lokal guide iført historisk beklædning, fortæller om freden i Knæred i 1613.Hallandsk gård "Bollalte".Turdeltagerne lytter til lokal guide, som fortæller om den gamle firlængede hallandske gård "Bollalte".
Vandfaldet "Flammefaldet".
Udsigt over åen fra "Flammefaldet".
Informationstavle om "Freden ved Knæred".

 


Sidste stop på busturen var ved grænsen mellem Halland og Småland, hvor der er rejst en
mindesten (Søred-/Sjöarydstenen) for fredsslutningen i Knæred i 1613 efter Kalmarkrigen.

 

Generalforsamlingen, søndag den 10. marts:

Efter generalforsamlingen holdt Jesper Asmussen et foredrag om tilblivelsen af sin nye bog: "Skåne, den Dansk - Svenske historie"

 

Begivenheder i 2012: 

Bustur til Vestskåne, den 22. september 2012:


Borgeby. Porthus til højre og ærkebispens kapel til venstre.

 

 

Borgeby, set fra gårdsiden, med ærkebispens kapel til højre. Til venstre skimtes gavlen af renæssancehovedbygningen, som er i 1 etage over en høj kælder.

 

 

Borgeby, "Börjes tårn". Oprindeligt et senmiddelalderligt tårn, men totalt restaureret i 1870Žerne af arkitekt Helgo Zettewall, så der set ude fra, ikke er noget tilbage af den oprindelige bygning.

 

Udsigt fra Borgeby, ned over Løddeåen.

 

Løddekøbing Mølle

 

Udsigt mod Vester Karaby bakker (taget gennem busruden)

 

Dyssebro (Dösjebro) over Sakså. Broen er bygget 1770.

 

Kævlinge gamle kirke

 

Kævlinge gamle kirke. Kalmalerier i korets apsis. Fire apostle.

 

Svenstrup herregård. Bygningen er tydeligvis opført i "dansk" renæssancestil, i stil med både Rosenborg og Frederiksborg slot og flere herregårde i det nuværende Danmark, f.eks. herregården Berritsgård på Lolland.

 

 

Svenstrup, set fra gårdsiden, med trappetårn. Yderst til højre skimtes en senere tilbygning, som den nuværende ejer anvender til beboelse.

 

Jakriborg, ved Hjärup Station mellem Lund og Malmø. En nyopført by, opført i gammel hanseatisk byggestil med gavlhuse. Der er en helt speciel atmosfære.

 

 

  
Bustur til Nordøstskåne den 12. maj 2012:

  

Ravlunde Kirke. Bemærk den meget kraftige støttepille på tårnets vestside.

 

Ravlunde Kirke. Indskrift om svenskernes grusomme og skånselsløse hærgen, den 4. februar 1612 og de følgende dage.

 

Skånsk bondegård ved Ravlunde Kirke. Den er næsten som taget ud af en Morten Korch-film, eller vi skal måske snarere sige en film med den folkekære skånske skuespiller Edvard Persson.

 

Kirken i den tidligere købstad Væ. Købstaden er flere gange blevet plyndret og brændt af svenskerne.

 

Sankt Gertruds Kapel i Væ. Blev ødelagt af svenskerne i 1612, og er derfor i dag kun en ruin. Den store gavl viser at det absolut ikke har været noget lille kapel. I størrelse har det overgået mange landsbykirker.

 

Monument i Christiansstad til minde om Væ og Christiansstad og byernes historie og udvikling.

 

Bastion Kongen i Christiansstad.

 

Som det ses, er der stadig lidt dansk påvirkning i Christiansstad, "danska pølser" fra Steff Houlberg.

 

Trefoldighedskirken i Christiansstad. Opført af Christian den IV, i den for ham så typiske byggestil. Tårnet er dog opført meget senere af svenskerne, men i nøjagtig samme byggestil, så bygningen udgør en arkitektonisk meget flot helhed.

 

Herregården Hovdala, hvor turdeltagerne indtog eftermiddagskaffen i en restaurant indrettet i én af de tidligere avlsbygninger.

 

 

 

 

 

Travetur på Sønderås 28. september 2003


Skue ud over sprækkedalen Skærelid på Sønderås.
Kobberhatten.
Turdeltagerne ved Odensø. 

Snuvehaller.

Snuvestuen ved Snuvehaller, hvor en snaphane havde søgt ly.

 
Tur til Bjergehalvøen og Baasted 10. august 2003


Oldtidsgravplads med gravhøje og bautastene ved Hov Kirke. 
Pladsen ved Hov Kirke.
Hovs Haller på Bjergehalvøens nordpynt. 

Ø. Karup kirke, Hallands ældste romanske kirke.

Røeskal, grænsesten ved den gamle grænse mellem Skåne og Halland.
Baasted kirke.
Den hellige Erasmus' martyrium, Baasted kirke.

Dagshøj, Skånes største gravhøj.
Foreningens medlemmer ved Dagshøj.
Kullen set fra nord ved Dagshøj.

 
Tur omkring Romeleås 6. juli 2003


Foreningens medlemmer ved Tulstorp; i baggrunden den nye svenske kirke.
Runestenen ved Tulstorp fra omkr. år 1000. Indskriften lyder: "Klepper og Åse rejste disse kumler efter Ulv."
Borggården på Svaneholm.

Overløv kirke, navnkundig for sine kalkmalerier.
Frilandsmuseet "Kulturens Östarp" med skånske gårde.

Skånsk-dansk gård på "Kulturens Östarp".

Gennerup kirke, Danmarks eneste gennemførte rennæsancekirke.

Gennerup kirke.
Skibssætning fra jernalderen ved Sønder Ugglerup.
Turleder Adam Wagner fortalte om runestenene ved Hellested kirke.

 
Tur til Møn 14. juli 2002

Maria med Jesusbarnet i Fanefjord kirke, der er kendt for sine kalkmalerier af Elmelundemesteren, der også har arbejdet i Skåne. For os i dag er det en billedlig guldgrube. Kirken ligger højt hævet over den smukke Fanefjord, hvor Absalon siges at have samlet sin ledingsflåde mod venderne. 

Kalkmalerier i Fanefjord kirke. De hellige tre konger.

Grøn Jægers høj ved Fanefjord kirke. Sagnomspunden langdysse.

Nyord. På denne lille halvø, hvor Gøngehøvdingen Svend Povlsen i sin tid gemte sig for svenskerne, spiste vi middag på "Lolles Gård".

Stege voldgrav og byport. Byen er opført på det nordligste af de to næs, der afgrænser Stege Nor og borgen Stegeborg på en holm i denne munding. Stege nævnes ikke i Kong Valdemars jordebog, men fik sine ældst kendte særrettigheder 1286. Borgen nævnes allerede 1247 sammen med Erik Plovpenning, og den har i ufredstider været omstredet. Sit endeligt fik den under Grevens Fejde, hvor byens borgere indtog den og sprængte den i luften. For denne udåd lod senere Christian III hovedmændene tage af dage.
Stege byport.
Stege kirke, som er viet til Johannes Døberen. Den ældste kirke af munkesten og i romansk stil blev bygget o. 1200-1250, sikkert af Jacob Sunesen af Hvidernes slægt, som styrede Møn til sin død 1246. Udvidet i gotisk tid o. 1460-1525 til sin nuværende skikkelse.

Kalkmalerier i Stege kirke. 
Borre kirke fra 1200-1250. Kirken og den fordums købstad Borre/Østerborg ligger på en holm i sydenden af den tidligerre Borre sø, der i middelalderen var sejlbar vig. Således led by og kirke overlast, da lybækkerne angreb Møn i 1510. 
Møns klint. Her nød vi eftermiddagskaffen i smukke omgivelser.

 
Tur til Sønderås 16. juni 2002

Rosendal. En af Skånes bedst bevarede renæssanceherregårde opført af lensmand Anders Bille (ca. 1580-1633), søn af Steen Bille til Råbeløv og Vandås. Indvielsestavlen over indgangsporten melder: "Anno 1615 den 1. may blef Rosendall begynt at bøggis aff her Anders Bille".

Billehuset ved Rosendal. Måske helt tilbage fra 1300-tallet.  Ifølge overleveringen "elskovsrede" for Anders Bille.
Carl August-mindesmærket. Rejst over den augustenborgske prins Christian August (1768-1810), der valgtes til svensk tronfølger, efter at den sindssyge Gustav d. 4. var blevet afsat, men under en militæropvisning på Kvidinge Hede med Norra Skånska Kavaleriregiment den 28. maj 1810 styrtede død om, hvilket medførte rygter om, at han var blevet giftdræbt. Rejst "i taknemmelighed" af den ny kronprins Carl Johan og indviet 1826.
Grummestrup (Gråmanstorp). Kirken opført 1150-60 af cisterciensermunke fra Herrevad Kloster og af bygmestre, der inden havde fuldført Lund Domkirke. På den nordlige og sydlige yderside over indgangsdørene smukke portaler med relieffer af livstræet omgivet af henholdsvis en løve og en sfinks og to løver fastbundet til træet (billedet her).

Herrevad kloster. Ruinrest af klosterkirken i ærkebiskop Eskils cistercienserkloster fra 1144, Danmarks første.
Spången. Spisestedet kendt for den folkekære skånske skuespiller Edvard Persson, navnkundig fra bl.a. filmen Snapphanar.
Kobberhatten. 100 meter dyb, 300 meter bred og 2-3 km. lang dal. En kraftig forvitring både før og under istiderne gav det mægtige jordskred og nedsænkning.
Kagerød kirke, hvor præsten Sthen Jacobsen, forfatteren til Den store nordiske krigs krønike om Skånske Krig, virkede. Rummer bl.a. en mindetavle for Jacobsen, en større tavle for Tyge Brahes moder og fader samt et gravkor for Braheslægten. Loftet er smykket med kalkmalerier af Everløvmesteren, der også arbejdede i det øvrige Danmark.
Kalkmalerier i Kagerød kirke.

Gundestrup i Vram (Vrams Gunnarstorp) opført 1633-43 af rigsadmiral Jørgen Vind. Blev i 1800-tallet ombygget i stilen nederlandsk renæssance. Slottet er omgivet af en smuk park, der er kendt for sine fire meter høje buksbomhække samt avnbøgegang fra 1737.

© DSF