Øresundsregionen forudsætter stor aktiv medleven
Af
Annemarie Balle. Folkevirke nr. 1 2002.

Formanden for Dansk-Skaansk Forening, advokat Jørgen Brandt, slår til lyd for større engagement i de nutidige, svenske samfundsspørgsmål.

Efter mange års interesse i de dansk-skånske forhold, er jeg overbevist om, at store visioner ikke alene kan være fundamentet for en ny Øresundsregion. Skal visionerne blive til virkelighed, er det nødvendigt med en høj grad af pragmatisme, siger formanden for dansk-skånsk forening, advokat Jørgen Brandt.

Efter hans erfaring kan udviklingen af en slagkraftig Øresunds­region bedst fremmes ved en pragmatisk indstilling, hvor mulighederne udnyttes, efterhånden som de opstår.

Jeg er overbevist om, at vi alle ender med at blive en form for københavnere.

Men et af problemerne for en god udvikling er, at alt for mange besøger regionen blot for at se på fortiden
besøge gamle slotte og kirker samt for at se på ruiner og voldgrave i stedet for at beskæftige sig med nutiden.

Det er mærkeligt, at stort set ingen deltager i arrangementer, hvor der f.eks. er besøg på Barsebæk eller på større virksomheder. Skal regionen være levedygtig, må vi også hver for sig føre vores viden ajour og sætte os ind i, hvordan tingene hænger sammen i dag, lyder den klare besked fra Jørgen Brandt.

Men måske sættes der gang i udviklingen, når vi hver for sig oplever, at tingene kan gøre lettere og bedre, når man krydser Øresund og benytter sig af tilbud i både Danmark og Skåne. Her tænker jeg på helt konkrete tilbud som f.eks. at flyve fra Kastrup eller gå i teateret eller på en udstilling i Skåne eller på Sjælland.

For nogle er sproget en hindring
efter at der ikke længere undervises i svensk i de danske skoler, føler mange danskere sig fremmede over for det skånske sprog. Her ville et fælles sprog i regionen være en stor fordel og man kan vel også godt tænke sig, at der med tiden udvikler sig et fælles sprog i Øresunds­regionen, vurderer Jørgen Brandt.

Generelt tror jeg, at tingene vil ske, når man oplever, at de bliver lettere ved at arbejde sammen i Øresundsregionen, slutter han.