Dansk-Skaansk Forening

Hovdal Slot ved Finjasöen
Hofdal slot (Hovdala slott) ved Finjasøen i Nordskåne.

Facebook

https://www.facebook.com/DanskSkaanskForening

Facebook-siden varetages af tidligere styrelsesmedlem Poul-Henning Laursen.