Dansk-Skaansk Forenings rundskrivelse 2001:1. januar 2001

Turen til Sorø

Den 24.oktober 2000 var det 625 år siden, Valdemar Atterdag døde. Han er en konge, der er værd at mindes, fordi han var en fantastisk god konge for Danmark. Uden ham havde der formentlig ikke været noget Danmark.
Derfor havde Dansk-Skaansk Forening arrangeret en udflugt til Sorø Klosterkirke for at lægge en krans ved Valdemar Atterdags sarkofag.

Da kransen gerne skulle se pæn ud i lang tid, var det en krans af laurbærblade. Den var pyntet med et rødt og et hvidt bånd med påskrift i guldtryk: "Valdemar Atterdag 1340-75" og "Dansk-Skaansk Forening 24.okt. 2000".  
Sarkofagen stod noget upåagtet skråt bag alteret, det fremgik overhovedet ikke, at det er Valdemar Atterdag, der hviler her. Dette har kransen rådet bod på, nu går man ikke uden videre forbi sarkofagen. Og kransen kan sandsynligvis holde et helt år.  
Sorø Klosterkirke er en privat kirke, der ejes af Stiftelsen Sorø Akademi. Fondens direktør og kirkens præst overværede kransenedlæggelsen, som Jørgen Brandt foretog på foreningens vegne.  

Turen sluttede med festmiddag på "Postgården", hvor Jørgen Brandt holdt festtalen. Han drog paralleller fra Valdemar Atterdag og den tids problemer til vor tid - herunder EU og forholdet til de andre lande i Europa.  
Også kirkens præst Steffen Ravn Jørgensen holdt tale, ligesom der var andre engagerede indlæg. Senere holdt forfatteren Johannes Hainau Christensen et foredrag om Valdemar Atterdags opvækst og regeringstid. Foredraget er gengivet i dette nummer.

Britta Kragelund