Dansk-Skaansk Forenings rundskrivelse 1998:3 / 1999:1. December 1998

Det kedelige 340-års jubilæum
Af Adam Wagner

1998 var året hvor mange jubilæer og spændende begivenheder nærmest overskyggede hinanden. Det var 150-året for enevældens afskaffelse, det tyske oprør i Sønderjylland og dermed også for Treårskrigens udbrud, hvorfor dronningen var til gudstjeneste i Bov. Det var 150-året for det første folkelige valg i Danmark, nemlig valget til den grundlovsgivende forsamling. Det var 50-året for stiftelsen af det danske parti i Sydsønderjylland, SSV, og utallige andre danske foreninger og institutioner syd for grænsen har ligeledes kunnet fejre 50-årsjubilæum. Desuden var det året, hvor den faste forbindelse over Storebælt åbnedes for biltrafik, samt året hvor jern­bane­forbindelsen til Kastrup lufthavn åbnedes som det første skridt mod en færdiggørelse af Øresundsforbindelsen.
Men 1998 var jo også 340-året for Roskildefreden. Dette er der naturligvis ingen grund til at fejre, men det bør dog huskes. Netop i disse uger omkring jul er det 340 år siden, nogle af de mest dramatiske begivenheder i Karl Gustavkrigene fandt sted: København var belejret og blev stormet, en sammensværgelse på Bornholm havde en lykkelig udgang, en tilsvarende men dog noget større anlagt i Malmø mislykkedes, alt imens Svend Povlsen gjorde livet surt for den svenske besættelsesmagt på Sydsjælland.
Til ihukommelse af disse og andre begivenheder følger her en tidstavle, hvor de vigtigste tildragelser skulle være med.

Karl Gustavkrigene
En selektiv tidstavle

1. Karl Gustavkrig

1657

5te juni: Frederik III, Danmark-Norges konge, erklærer Sverige krig i håb om revanche for krigen i 1645, hvor Danmark-Norge måtte pantsætte Halland til Sverige for tredive år samt afstå Gotland, Øsel, Jempteland og Herjedal. Den svenske konge, Karl X Gustav, står med sin hær ved Thorn i Vestprøjsen da han hører om krigserklæringen.

16de juni: Svend Povlsen Gønge angriber herregården Vallen i Halland med 120 dragoner og bønder. På Vallen boede den svenske landsdommer Magnus Durell.

18de juli: Krigens første træfning: Svend Povlsen og hans friskytter kæmper mod den svenske Per Brahes fortrapper, da disse går mod Båsted.

24de august: Den svenske hær er fra Vestprøjsen nået til Frederiksodde (nuv. Fredericia).

31te august: Danske og svenske tropper kæmper ved Eldsbjerg i Halland under h.h.v. Axel Urup og Per Brahe.

3die oktober: Et dansk angreb under Frederik III. på den svenske hær ved Katterup får svenskerne til at trække sig ud af Halland for en tid.

24de oktober: Svenskerne stormer Frederiksodde og indtager byen.

1658

30te januar: Den svenske hær går over isen fra Frederiksodde til Fyn, hvor den ved landgangen besejrer en dansk styrke ved Tybrind vig.

5te februar: Den svenske hær går fra Svendborg via Tåsinge over isen til Langeland. Herfra går den dagen efter videre over isen til Lolland. Borgerne i Nakskov sender en deputation ud på isen for at overgive sig til Karl Gustav.

8de februar: Den svenske hær går i land på Falster og Smålands kavaleriregiment fortsætter til Sjælland.

10de februar: Karl Gustav går selv over til Sjælland med 200 finske ryttere. Lidt uden for Vordingborg møder han danske fredsforhandlere udsendt af Frederik Ill.

16de februar: Fredsforhandlinger indledes i Høje Tåstrup.

26de februar: Der sluttes i Roskilde fred mellem Danmark-Norge og Sverige. Danmark-Norge må afstå Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm, Bohus len og Trondhjems len til Sverige. Desuden får hertugen af Holstein-Gottorp suverænitet over sit område.

2. Karl Gustavkrig

1658

8de august: Karl Gustav går uventet i land ved Korsør, hvortil han er sejlet fra Kiel, og bryder dermed freden. Sjælland var næsten det eneste af Danmark, der ikke var besat. I løbet af kort tid er næsten hele Sjælland besat.

11te august: Den svenske hær står foran København og belejringen indledes.

29de oktober: Søslag i Øresund mellem den svenske og hollandske flåde. Hollænderne går af med sejren, hvilket er en stor lettelse for det belejrede København.

Oktober: Svend Povlsen huserer på Sydsjælland.

3die december: De dansk-allierede tyske tropper påbegynder en voldsom kanonade mod Sønderborg, og et par dage efter rømmer svenskerne Als og sejler til Svendborg.

8de december: Den svenske guvernør på Bornholm, Printzensköld, likvideres. Dagen efter overgiver de svenske styrker på Hammershus sig. Oprørslederen er Hasles borgmester og borgerne i Hasle og Rønne.

26de december: En dansk flåde med 800 soldater går på grund syd for Saltholm. Den skulle have støttet Bartholomeus Mikkelsens kupforsøg i Malmø. Planens ophavsmand var borgeren Bartholomeus Mikkelsen, Malmøs borgmester Evert Wildfang samt et antal købmænd. Det var meningen at borgerne med hjælp fra de omkringliggende godser og de danske soldater fra Sjælland skulle indtage Malmøhus. Senere afsløredes planen.

1659

11te Februar: Svenskerne stormer København. Hovedangrebet er rettet mod Slots­holmen. Alle angreb slås tilbage, stormen slår totalt fejl, og belejringen ophæves.

Marts: Snaphanevirksomhed især i Blekinge og Gønge.

21de marts: Svenskerne går i land på Langeland efter utallige forgæves land­gangs­forsøg.

29de maj: Svenskerne erobrer Møn der i mere end et halvt år har værget sig.

8de september: En dansk styrke under Frederik Ahlefeld indtager Ysted, hvilket giver anledning til forstærket snaphanevirksomhed.

14de november: Slaget ved Nyborg. Den dansk-tyske hær besejrer den svenske hær med hjælp fra den hollandske flåde. Om morgenen den 15. overgiver svenskerne sig.

1660

Februar: Karl Gustav dør i Göteborg af feber.

27de maj: Fred sluttes i København. Danmark-Norge får Bornholm og Trondhjems len tilbage – Bornholm rnå dog frikøbes med atten godsenheder i de øvrige Skånelande. Disse blev et vigtig led i den påfølgende kamp om Skånes jord, idet de blev givet til svenskere.


Anvendt litteratur:

BLOM, K. ARNE og JAN MOEN: Snapphaneboken. Trelleborg 1988.
FLOR, KAI: De gamle Volde. København 1942.
HANSGAARD, H. C.: Af gøngernes (snaphanernes) og gøngehøvdingernes saga. Århus 1956.
HOLT, PAUL: Historisk Årstalsliste. København 1963.
KJÆR, GITTE: Svend Poulsen Gønge, Herning 1992.
LAURING, PALLE: Danmarkshistoriens her skete det. Aalborg 1998.
SKAARUP, JØRGEN: Uden respekt for kanonerne. Skalk nr. 6 1994.
WALLENSTEEN, IVAR: Nordens historia i årtal. Ysted 1995.
ÅBERG, ALF: Kampen om Skåne. Lund 1995.