Skåneland hjem til Danmark
Af Flemming Andersen
. Berlingske Tidende 5. marts 1995.

I debatten om Øresundsbroen mangler ganske det historiske perspektiv. Ved Roskildefreden 1658 lemlæstedes Danmark. Skåne, Halland og Blekinge, næsten en tredjedel af landets befolkning og landområde, overgik til Sverige. Der var ikke tale om nationalt tvivlsomme grænseprovinser som senere Slesvig, men om et af rigets tre danske lande, Skåneland, der i historisk tid havde haft mindst samme betydning som Jylland med Fyn og Sjælland med øerne sydfor. Det er den hidtil største katastrofe i Danmarks historie. Om dette forfærdelige tab af danskere på hidtil dansk territorium kan vi så godt som intet læse i skolens historiebøger. Den forsvenskningsproces, som den svenske statsmagt i årtierne efter Roskildefreden iværksatte i Skåneland, var af en sådan karakter, at den, hvis den i dag havde fundet sted i et andet land, ville have fået Stockholmregeringen til at udsende harmdirrende erklæringer om menneskerettigheder og kræve krigsforbryderprocesser mod de folkemordsansvarlige. Med en Øresundsbro kan det gamle Østdanmark – hvis dets befolkning ønsker det – blive knyttet nærmere til Københavnsområdet og det øvrige Danmark.


Chart.dk